Doelstelling

Doelstelling

De doelstelling van de VVCM is het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord.

De VVCM tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:
  • het organiseren van bijeenkomsten;
  • het vier maal per jaar uitgeven van het verenigings- c.q. vakinhoudelijk magazine: De Credit Manager;
  • het ontwikkelen van educatieve programma’s;
  • het onderhouden van contacten met de Haagse Politiek;
  • het onderhouden van internationale contacten;
  • onderzoek


  • VVCM
  • Ecabo
Naam:
E-mail:
Bericht: